Social Life Cycle Assessment: An Insight

 • Social Life Cycle Assessment: An Insight
 • 版本:1
 • 作者 :Subramanian Senthilkannan Muthu (eds.)
 • 年份 :2015
 • 编号 :9789812872951, 9789812872968
 • 总页数 :252
 • 语言 :English
 • 文件类型 :pdf
 • 大小 :9 Mb (9763254)
 • 秘钥 :8296D68A57F9994DF8A7328890A32A
 • 简介 :
  暂无 广州为民服装辅料有限公司专注研发生产五金皮标牌、绣花标、烫画、纽扣、拉链、滴塑商标、硅胶商标、织带、帽绳、裤腰绳、服装、箱包、鞋帽辅料等产品。官网:http://www.58pink.com
  展开
点击下载
已有3567次下载