Cellular Dedifferentiation and Regenerative Medicine

 • Cellular Dedifferentiation and Regenerative Medicine
 • 版本:1
 • 作者 :Xiaobing Fu,Andong Zhao,Tian Hu (auth.)
 • 年份 :2018
 • 编号 :9783662561775, 9783662561799
 • 总页数 :296
 • 语言 :English
 • 文件类型 :pdf
 • 大小 :6.1 Mb
 • 秘钥 :3f145f630504cdc3eca85794a393d2
 • 简介 :
  暂无 广州为民服装辅料有限公司专注研发生产五金皮标牌、绣花标、烫画、纽扣、拉链、滴塑商标、硅胶商标、织带、帽绳、裤腰绳、服装、箱包、鞋帽辅料等产品。官网:http://www.58pink.com
  展开
点击下载
已有2763次下载